Kegyeleti biztosítás-Kegyeleti Szervezettel

Jelenleg ez a szolgáltatás nem igényelhető!

 

Kegyeleti biztosítás kötésénél új szolgáltatásunk is választható, ami abból a célból jött létre, hogy megkönnyítse azoknak a dolgát, akiknek nincs olyan személy, aki felvállalja a temetés lebonyolítását, vagy őt is meg kívánja kímélni ennek az eseménynek mindenre kiterjedő intézésétől. Ebben az esetben a biztosítási szerződés elsődleges haláleseti kedvezményezettjeként a Kegyeleti Szervezetet jelölheti meg. A biztosító szolgáltatása nem képezi örökség tárgyát, harmadik félre át nem ruházható, kizárólag a Szervezetet illeti meg.

A biztosító abban az esetben fizeti ki a biztosított temetésének költségeit az aktuális biztosítási összeg erejéig az elsődleges haláleseti kedvezményezett részére, ha a biztosított temetését a Megbízott végezte el és a temetés költségeiről – legfeljebb az aktuális biztosítási összeg erejéig – a biztosító részére kiállította és megküldte a számlát.

 

Összefoglaljuk a szerződés megkötésének legfontosabb pontjait, hogy segítsük döntésüket:

 

A biztosítási szerződés szerinti kockázatviselés kezdetétől számított 2 éven belül kizárólag a biztosított balesetből eredő halála esetén nyújtja a biztosító a Szervezet számára a kifizetést, mint a biztosítás elsődleges haláleseti kedvezményezettje részére. A biztosítottnak a biztosítási szerződés kockázatviselésének kezdetétől számított 2 éven belül bekövetkező – nem baleseti eredetű – halála esetén a Szervezet elsődleges kedvezményezett joga nem érvényesül, így a biztosító a Szervezet részére kifizetést nem teljesít.

 

A haláleset bekövetkezésekor ha

 • az aktuális biztosítási összeg magasabb vagy egyenlő, mint a biztosított által választott temetési szolgáltatás temetés időpontjában aktuális ára, a Szervezet elvégzi a megállapodás szerinti temetést
 • az aktuális biztosítási összeg nem fedezi a biztosított által a megállapodásban kiválasztott temetési szolgáltatás temetés időpontjában aktuális árát, akkor

a.)  temetéssel kapcsolatban intézkedő személy 5 munkanapon belül vállalja az aktuális biztosítási összeg és a temetési szolgáltatás ára közötti többletköltséget. Ebben az esetben a Szervet elvégzi a biztosított megállapodás szerinti temetését

b.) a temetéssel kapcsolatban intézkedő személy nem vállalja az aktuális biztosítási összeg és a temetési szolgáltatás ára közötti többletköltséget, vagy 5 munkanapon belül nem nyilatkozik. A Szervezet vállalja, hogy minden ilyen esetben felajánl egy, a biztosított által kiválasztott temetés típusával egyező típusú (urna, koporsó, szórás), de alacsonyabb árú temetést

 1. Amennyiben a temetést intéző személy ezt 5 munkanapon belül elfogadja, akkor a Szervezet egy alacsonyabb árú, de az eredetivel megegyező típusú temetési szolgáltatást nyújt az aktuális biztosítási összeg erejéig.
 2. Amennyiben a temetést intéző személy ezt nem fogadja el és másik szolgáltatót választ, vagy 5 munkanapon belül nem nyilatkozik, akkor a Kegyeleti Megállapodás teljesítés nélkül az elutasítás napján, vagy a határidőt követő napon megszűnik, ebben az esetben a biztosító a biztosítási szerződés másodlagos haláleseti kedvezményezettje részére teljesíti a biztosítási szolgáltatást.
 3. Amennyiben nem érhető el 5 munkanapon belül a temetést intéző személy/költségviselő, aki vállalni tudja az aktuális biztosítási összeg és a temetési szolgáltatás ára közötti többletköltséget, vagy döntene a temetési szolgáltatás elutasításáról és egy másik szolgáltató választásáról, akkor a Szervezet elvégzi a temetést egy alacsonyabb áron, de az eredetivel megegyező típusban. Amennyiben az aktuális biztosítási összeg az alacsonyabb árú temetést sem fedezné, úgy a Szervezet szociális temetés keretein belül a kijelölt szociális parcellában helyezi el az elhunytat.

 

A kegyeleti szolgáltatás temetőn belüli elhelyezésre vonatkozik, annak árába az alábbiak tartoznak:

Sírhely

– hagyományos temetésnél soros értékesítésű szimpla sírhely

– hamvasztásos temetésnél soros értékesítésű szimpla urnafülke

 

A temetkezési szolgáltatási tevékenység az alábbiakat jelenti:

– a temetésfelvétel,

– az elhunytnak a kegyeleti igényeknek megfelelő temetésre való – az egészségügyi szolgáltató halott kezelési feladatkörébe nem tartozó és az egészségügyi intézmény területén kívül végzett – előkészítése,

– a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás,

– a ravatalozás,

– a búcsúztatás,

– sírhelynyitás és visszahantolás,

– a sírba helyezés,

– a halott szállítás,

– a hamvasztás,

– az urna elhelyezés,

– a hamvak szórása.

 

A kegyeleti megállapodás vonatkozásában a kidolgozott alapárak az alább felsorolt szolgáltatásokat nem tartalmazzák:

 • halott szállításnál kiemelt vagy nem rendszeresített jármű (pl. lovas hintó),
 • egyházi búcsúztatás,
 • nagy értékű sírkő és kripta megnyitása,
 • az aktuális kegyeleti szolgáltatás árának 10%-a feletti sírköves munkálatok,
 • különleges szórás (pl. repülőgépről),
 • élő zene,
 • új sírkő,
 • újsághirdetés, gyászlap,
 • halotti tor, gyászruha,
 • a kegyeleti szolgáltatáshoz nem kapcsolódó egyéb tevékenység (pl. törvényszéki kórbonctan)

 

Amennyiben ilyen típusú kegyeleti biztosítás megkötésének igénye merült fel Önnél, keresse Szakértőinket, hogy segítségére legyenek. A részleteket minden esetben egyedileg egyeztetjük Önnel.

 

https://www.biztositasolcson.hu/kegyeleti-biztositas/

Facebookredditpinterestlinkedinmail
Könyvjelző Közvetlen hivatkozás.

Hozzászólások lezárva.