Adatvédelmi és Jogi Nyilatkozat

a NZSJ Consulting Kft. által működtetett weboldalakhoz

Hatályos: 2023. március 29-tól visszavonásig

I. ÁLTALÁNOS ADATOK

1. AZ ÜZEMELTETŐ NEVE, SZÉKHELYE, POSTACÍME, BEJEGYZÉSI ÉS NYILVÁNTARTÁSI SZÁMAI

Az üzemeltető neve: NZSJ Consulting Kft.

Az üzemeltető rövidített neve: NZSJ Consulting Kft.

Az üzemeltető székhelye: 2100 Gödöllő Remsey Jenő körút 7. fsz. 1a.

Az üzemeltető postacíme: 2100 Gödöllő Remsey Jenő körút 7. fsz. 1a.

Az üzemeltető cégbírósági bejegyzési száma: 13 09 140247

Az üzemeltető adószáma: 22930527-1-13

 

 

2. AZ ÜZEMELTETŐ ELÉRHETŐSÉGE

e-mail: info@biztositasolcson.hu

Web: www.biztositasolcson.hu

3. AZ ÜZEMELTETŐ ÁLTAL MŰKÖDTETETT WEBOLDALAK

Jelen jognyilatkozat vonatkozik a NZSJ Consulting Kft. által működtetett valamennyi weboldalra, amelyeket az alábbi felsorolás tartalmaz. A weboldalak böngészésével a felhasználó kijelenti, hogy jelen jognyilatkozatot ismeri és feltételeit elfogadja.

A weboldal neve: www.biztositasolcson.hu

A weboldal tárhelyszolgáltatója:

Tárhely szolgáltató neve, címe: Magyar Hosting Kft. Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. Cégjegyzékszám: 01-09-968314 Adószám: 23495919-2-41 https://www.tarhely.com/

Elérhetőségek

II. JOGI NYILATKOZAT, WEBOLDALAK FELHASZNÁLÁSA, KÖTBÉR

4. A FELHASZNÁLÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

4.1 A jelen weblap böngészésével a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a weblap üzemeltetőjének, a NZSJ Consulting Kft. (továbbiakban: üzemeltető vagy szerző) a szellemi termékét képező tartalmakat olvassa, és kizárólag saját személyes információ szerzésére használja fel.

4.2 A weblap üzemeltetője, mint jogtulajdonos nem járul hozzá e közzétett tartalmak üzleti célú felhasználásához, és annak változatlan vagy nagymértékben hasonló módon történő olyan átvételéhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez, nyilvános előadásához, átdolgozásához vagy egyéb felhasználásához, amelyen az üzemeltető szerzőségét nem tüntetik fel. A jelen feltételek tudomásul vételével a felhasználó egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jogi szabályozásnak és a weblap üzemeltető cég székhelye szerint hatáskörrel rendelkező magyar bíróság illetékességének is.

5. KÖTBÉR A JOGELLENES HASZNÁLATÉRT

5.1 Az I./3. pontban felsorolt weboldalak teljes szöveges és grafikus tartalma, a hírlevél sorozatok (publikálási időpont nélkül), a letölthető tanulmányok, a videók szerzői jogi védelem alatt állnak (1999. évi LXXVI. Tv. alapján) és a NZSJ Consulting Kft., mint tulajdonos, és szerző jogtulajdonát képezik.

5.2 A weboldalak mindennemű tartalmának engedély nélküli felhasználása, átdolgozása, többszörözése, terjesztése, nyilvános előadása, illetve eltorzítása, megcsonkítása tilos, ideértve, de nem kizárólag, a bevételszerző tevékenységre való felhasználást is. A weboldalak tartalma csak abban az esetben használható fel, ha ahhoz a szerző (NZSJ Consulting Kft.) írásbeli hozzájárulását adta.

Ilyen esetekben a szerző neve (NZSJ Consulting Kft.) és a forrás (az adott weboldal címe) kötelezően megjelenítendő, és csak a szerző által engedélyezett tartalom-részlet használható fel, kizárólag az írásbeli hozzájárulásban meghatározott feltételekkel, az így meghatározott módon, formában és terjedelemben.

5.3 Amennyiben a weblap tartalmát harmadik személyek honlapján, nyomtatott médiumokban, nyilvános előadásokon, vagy bármilyen más írott, illetve szóban elhangzott módon, a weblap üzemeltetőjének engedélye hiányában bizonyíthatóan azonos vagy hasonló formában észleljük, másolt oldalanként napi 100.000 Ft + ÁFA, azaz napi egyszázezer magyar forint + ÁFA összegű kötbért számlázunk a jogtalan felhasználónak. Másolt oldalnak minősül az is, ha az átvétel legalább a teljes oldaltartalom 20 %-ánál nagyobb mértékben tartalmazza a nem engedélyezetten átvett szöveget. Az átvétellel a felhasználó kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást. A bizonyításhoz közjegyzői tartalomtanúsítást alkalmazunk a jogsértő költségére, amely közokirat.

III. ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

6. FELIRATKOZÁSI FELTÉTELEK, AZOK ELFOGADÁSA, ÉS AZ ÜZEMELTETŐ JOGAI

6.1 Az I./3. pontban felsorolt weboldalakon történő, hírlevélre vagy blogértesítőre való feliratkozás, valamint bárminemű ingyenes tanulmány letöltése a feliratkozási feltételek kifejezett elfogadását jelenti.

6.2  A feliratkozással a felhasználó kijelenti, hogy az általa megadott e-mail cím vagy céges használatú, vagy olyan személyes e-mail cím, amelyet kifejezetten azért adott meg, hogy arra leveleket, küldeményeket és információkat kapjon a szerzőtől illetve az üzemeltetőtől.

6.3 A feliratkozással a felhasználó előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a weboldal üzemeltetőjétől elektronikus vagy postai levelet, rövid szöveges üzenetet (sms) fogadjon, amelyek bizonyos esetekben az üzemeltetőnek, illetve alkalmanként a hasznos információk mellett saját, vagy üzleti partnereinek termékeit, szolgáltatásait reklámozó hirdetést is tartalmazhatnak. Az üzemeltető a leiratkozást minden értesítőjében biztosítja.

6.4 A nem létező e-mail címmel, a hírlevélgyűjtő típusú e-mail címmel, a nem teljes, valótlan adatokkal vagy a konkurens piaci szolgáltatók részéről történő feliratkozást kezdeményező felhasználókat figyelmeztetés nélkül töröljük az adatbázisból és kizárjuk az üzemeltető olvasóinak köréből. Ezen döntés jogát az üzemeltető fenntartja, a törlés ellen semmilyen jogorvoslattal vagy kártérítéssel élni nem lehet, a felhasználó ennek ismeretében jelentkezik az adatbázisba.

7. ADATKEZELÉS, ADATTÁROLÁS, BIZTONSÁGI MÁSOLAT

7.1 A feliratkozás önkéntesen történik.

7.2 A feliratkozáskor kapott személyes adatokat bizalmasan, a jogszabályoknak megfelelően, kizárólag üzleti célhoz kötötten kezeljük, harmadik személynek a fentiekben említett információs kapcsolatok biztosításán kívül semmilyen körülmények között nem adjuk át. A feliratkozás bármikor megszüntethető. A feliratkozás és az adatmódosítás a felhasználó által kérhető az ügyfélszolgálat e-mail címére (info@biztositasolcson.hu ) történő jelzésével.

7.3 A feliratkozáskor bekért, a NAIH-hoz bejelentett kezelt adatok köre: vezetéknév és keresztnév, e-mail cím, a feliratkozás időpontja, telefonszám, a cég neve, számlázási és postacíme, kérdőív adatai mindig az adat jogosultja általi megadás útján. Az adatokat hírlevél, blogértesítő küldésére, saját illetve esetenként üzleti partnereink hirdetéseinek küldésére használjuk. A jogosult által adott adatokat nem ellenőrizzük. A feliratkozó által önként megadott adatokat számítástechnikai és hírlevélküldő eszközeinken és szoftvereinkben tároljuk, azokról (kizárólag a műszaki szükségszerűség miatt) rendszeresen biztonsági másolatokat képezünk és tárolunk. Az adatokat kizárólag magyarországi elhelyezésű szervereken tároljuk.

IV. TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK

8. SZERZŐI JOGOK, KÖTBÉR

8.1 A megrendelhető szolgáltatások szerzői jogvédelem alatt állnak. A szolgáltatások a NZSJ Consulting Kft., valamint NZSJ Consulting Kft. mint szerző jogtulajdonát képezik. A szolgáltatásokról tilos másolatot készíteni, bármilyen módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, részben vagy egészben közzétenni, saját hasonló szolgáltatást létrehozni a szolgáltatás alapján, amelyhez a szerző illetve a jogtulajdonos előzetesen nem járult hozzá, és amelyen szerzőségük nem került feltüntetésre. Másolat, átdolgozás, a szolgáltatás alapján létrehozott más hasonló szolgáltatás, nyilvános bemutatás, részben vagy egészben való közzététel esetén az a megrendelő, aki a jogsértést elkövette, vagy ahhoz közvetett vagy közvetlen módon hozzájárult, a szolgáltatás mindenkori árának kettőszázszorosát tartozik azonnali hatállyal megfizetni a jogtulajdonosnak, első írásbeli felszólításra, az abban foglalt 3 vagy legfeljebb 8 napos határidőn belül.

V. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

9. ILLETÉKESSÉGI NYILATKOZAT

9.1 A jelen Adatvédelmi és jogi nyilatkozatban nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar internet szabványok alkalmazandók.

9.2 Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat az üzemeltető székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.

 

 

Hozzászólások lezárva.